top of page

Alla kunder är lika viktiga
stora som små

HR Support vänder sig till små och medelstora företag som har behov av HR, det kan vara allt från kortare interimlösningar, HR-projekt eller helt enkelt kan vi vara ert företags HR-resurs, i den omfattning ni anser att ni har behov av.

HR Support har varit ett mycket värdefullt stöd i Lundbergs arbete med att se över vår organisationsstruktur i allmänhet och vår HR-struktur i synnerhet. Stor noggrannhet och integritet kombinerat med stort patos har präglat deras insats.

Roger Ekström
fd Vice VD Fastighets AB L E Lundberg

Referenser
IE2A2718.jpg

Magnentus har vuxit från att ha varit 7 medarbetare till ett 50-tal i på kort tid. Detta ställer större krav på HR-kompetens och med det fokus vi har på personal som trivs inom Magnentus-koncernen, är vi kräsna på val av just denna kompetens. Idag hjälper HR-support oss med detta, och vi har hittat rätt partner som förstår vårt behov.

Magnus Malm
Magnentus Fastigheter

IE2A2787.jpg

Med HR Support har vi känt stor tillförlitlighet och de har haft ett engagemang utöver det vanliga. De tillför en bred kompetens inom HR och jag rekommenderar HR Support till andra företag som har ett behov av kvalitativ och förstaklassig kompetens inom HR-området.

Håkan Schede

Sims Recycling Solutions AB

bottom of page